«Ανασυγκρότηση της υπαίθρου με όραμα και σχέδιο»

 In Δελτία Τύπου

Συνάντηση πραγματοποίησε ο Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας Ιάσονας Φωτήλας με τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη για την προώθηση θεμάτων της Αχαΐας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Βουλευτής ενημερώθηκε για όλα τα θέματα αναφορικά με το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2022 καθώς επίσης και για την υλοποίηση του προγράμματος της νέας Προγραμματικής Περιόδου της ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 και κυρίως με την πορεία των αρδευτικών έργων στην Αχαΐα. Πιο συγκεκριμένα η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πορεία υλοποίησης των προκυρύξεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και 2021-2022. Επιπλέον ο Βουλευτής έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους επιλαχόντες Νέους Αγρότες, τα Σχέδια Βελτίωσης όπου η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί και για την τριετή εφαρμογή της Βιολογικής Γεωργίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναφέρθηκαν στις δράσεις που προωθούνται και τα έργα τα οποία σκοπεύουν να διασώσουν και να αναδείξουν ορισμένα αγροτικά προϊόντα (ποικιλίες), τα οποία αποτελούν αυτόχθονα είδη και παρουσιάζουν γαστρονομικό ενδιαφέρον λόγω των ιδιαίτερων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών που διαθέτουν. Τα συγκεκριμένα προϊόντα αποτελούν ιστορικές καλλιέργειες και συσχετίζονται άμεσα με τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και την ταυτότητα του αγροτικού χώρου της Αχαΐας. Κρίνεται επομένως σκόπιμο, ανεξάρτητα από τη βιωσιμότητά τους να αναληφθούν ορισμένες προσπάθειες διάσωσης και ανάδειξης των προϊόντων αυτών. Ο βουλευτής τόνισε ότι λόγω του αγροτικού χαρακτήρα της Δυτ. Ελλάδας οι ανάγκες για βελτίωση της πρόσβασης είναι τεράστιες και ζήτησε την έγκριση των προτάσεων των δήμων της Αχαΐας για τη βελτίωση της άρδευσης με επαρκή τεχνικά χαρακτηριστικά.

Οι δυνατότητες της Αχαΐας στον αγροτικό τομέα είναι απεριόριστες εφόσον υπάρχει ένα ικανοποιητικό υδατικό δίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό ο βουλευτής ενημερώθηκε για όσα έργα έχουν υλοποιηθεί και όσα προγραμματίζονται να γίνουν προκειμένου να αντιμετωπισθεί το έλλειμμα σε σύγχρονα και καινοτόμα υπόγεια αρδευτικά δίκτυα. Ανακοινώσεις θα γίνουν σύντομα από τον αρμόδιο Υπουργό δεδομένου ότι η αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γεωργικές περιοχές είναι στις άμεσες προτεραιότητες του Πρωθυπουργού και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο Ιάσονας Φωτήλας και ο Γενικός Γραμματέας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Παπαγιαννίδης συμφώνησαν να βρίσκονται σε επικοινωνία για την περαιτέρω στήριξη των ζητημάτων της Αχαΐας.

Recent Posts