«Αποταμιεύουμε για τον δικό μας κουμπαρά»

 In Άρθρα
Συμμετείχα ως Πρόεδρος στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή για την παρακολούθηση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου συζητήσαμε για την σκοπιμότητα και τα οφέλη της νέας επικουρικής ασφάλισης. Μια μεταρρύθμιση που με γεμίζει αισιοδοξία κυρίως για τη νέα γενιά των παιδιών μας και για τους νεοεισερχόμενους
εργαζόμενους. Στο υφιστάμενο σύστημα επικουρικής ασφάλισης της χώρα μας οι σημερινοί εργαζόμενοι πληρώνουν τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων και οι αυριανοί συνταξιούχοι θα συντηρούνται από τους μελλοντικούς εργαζόμενους.
Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι η πληρωμή των εισφορών από τους εργαζόμενους δεν χρηματοδοτεί τη δική τους σύνταξη, δημιουργεί όμως μια «προσδοκία» και στηρίζεται σε έναν «άτυπο κανόνα», ότι στο μέλλον και αυτοί θα λάβουν από την επόμενη γενεά τα «ίδια οφέλη» που εξασφάλισαν στο παρελθόν
στους τότε συνταξιούχους. Και εδώ έγκειται το μεγάλο πρόβλημα καθώς η επικουρική σύνταξη εκτίθεται στον δημογραφικό κίνδυνο της συρρίκνωσης του νέου εργατικού δυναμικού που οφείλεται στην υπογεννητικότητα και την ταυτόχρονη αύξηση του προσδόκιμου της ζωής. Είναι γεγονός πως στις μέρες μας μιλάμε για τη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού και τις επιπτώσεις της στην οικονομία. Συνιστά ένα φαινόμενο που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά επηρεάζει σημαντικά το ελληνικό κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα όταν τόσο η κύρια όσο και η επικουρική ασφάλιση είναι διανεμητικού χαρακτήρα και κατά συνέπεια επηρεάζεται άμεσα από το δημογραφικό.
Για τον λόγο αυτό η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προχωρά στην καίρια μεταρρύθμιση της επικουρικής σύνταξης, η οποία θα αποκτήσει πλέον κεφαλαιοποιητικό χαρακτήρα. Και τι σημαίνει αυτό στην πράξη;
Σημαίνει καταρχάς ότι οι εισφορές θα αποτελούν αποταμίευση του ασφαλισμένου που δεν θα χρησιμοποιείται για να χρηματοδοτήσει τις συντάξεις άλλων, παρά μόνο την δική του. Με άλλα λόγια το ύψος της σύνταξης θα εξαρτάται από το ύψος των εισφορών, τα χρόνια που εισφέρει ο εργαζόμενος και ο εργοδότης και τη διαχείριση
που θα γίνεται στο κεφάλαιο του.
Πρόκειται για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση που αποδεσμεύει από τον «δημογραφικό κίνδυνο» ενώ παράλληλα μεριμνά για την προστασία των υφιστάμενων συντάξεων, κύριων και επικουρικών. Θα εξακολουθεί να έχει δημόσιο χαρακτήρα και ταυτόχρονα θα δημιουργεί αποταμιεύσεις, σηµαντικό τµήµα των οποίων θα διατίθεται για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων στη χώρα µας. Ο ανταποδοτικός χαρακτήρας της νέας επικουρικής ασφάλισης θα δημιουργεί αντικίνητρα στους νέους μας για «μαύρη» αδήλωτη εργασία , οι οποίοι μάλιστα θα μπορούν κάθε φορά να ελέγχουν και το πώς πηγαίνουν οι ασφαλιστικές εισφορές και οι αποδόσεις τους σε πραγματικό χρόνο στο κινητό τους ή στον υπολογιστή τους ή οπουδήποτε. Και η πληρωμή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών τους καθίσταται αναγκαία για την τόνωση της οικονομίας μας.
Αποταμιεύουμε λοιπόν για τον δικό μας κουμπαρά συμβάλλοντας συγχρόνως και στην ενίσχυση της οικονομίας της χώρας μας. Αλλο ένα σημαντικό βήμα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την εξέλιξη, την πρόοδο και την ανάπτυξη!
Recent Posts