Από την εισήγηση μου στο σ/ν του Υπουργείου Οικονομικών «ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣΣ 2022»

 In Ομιλίες

Από την εισήγηση μου στο σ/ν του Υπουργείου Οικονομικών «ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022»

Recent Posts