Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής»

 In Ομιλίες
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, Κυρία/ε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, Το υπό ψήφιση ν/σ έρχεται μετά από σχεδόν μισό αιώνα να μεταρρυθμίσει, να εκσυγχρονίσει και κυρίως να εναρμονίσει την ελληνική

εργατική νομοθεσία με αυτή των προηγμένων ευρωπαϊκών κρατών.
Το παρόν ν/σ έρχεται να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες του σήμερα, στη
σύγχρονη, ψηφιακή πραγματικότητα και στην αγορά εργασίας του 21ου
αιώνα.
Το σ/ν του Υπουργείου Εργασίας είναι μια ακόμα μεταρρυθμιστική
πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη προς όφελος της
ελληνικής κοινωνίας.
Ωστόσο η αντιπολίτευση και ο ακραίος ιδεοληπτικός συντηρητισμός της μας
προτρέπουν να αποσύρουμε το ν/σ που φέρεται σήμερα προς ψήφιση
καταλογίζοντας χαρακτηρισμούς, όπως «οδοστρωτήρας», εργασιακό

έκτρωμα και εργασιακός μεσαίωνας.
Και σας ερωτώ..
Κύριες και κύριοι της αντιπολίτευσης παραβλέπετε ή για να ακριβολογούμε
καταδικάζετε ένα ν/σ που στα 2/3 αφορά την κύρωση διεθνών συμβάσεων και την ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας;;
Άκουσα μάλιστα από την κα Ξενογιαννακοπούλου ότι χρησιμοποιούμε τις Διεθνείς συμβάσεις ως «βιτρίνα»!
Άκουσον άκουσον.. οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν τις διεθνείς
υποχρεώσεις και τη συμμόρφωση μας σε αυτές «βιτρίνα»!
Με άλλα λόγια μειώνετε απροκάλυπτα τη σημασία και την αξία τους στο βωμό της προπαγάνδας.
Επί της ουσίας απαξιώνετε την κύρωση υψίστης σημασίας συμβάσεων, όπως
η σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και
παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας.
Η κυβέρνηση της ΝΔ από την άλλη κυρώνει τη Σύμβαση 190 σε χρόνο αρκετά
προγενέστερο από τον χρόνο που η ίδια Οδηγία θέτει ως προθεσμία για την

ενσωμάτωση της(Αύγουστος 2022). Γιατί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας και επιδεικνύει εξαιρετικά αντανακλαστικά στο κίνημα metoo και στις δημόσιες καταγγελίες όλων των
θυμάτων εξουσιαστικής βίας στο χώρο εργασίας τους.
Συγχρόνως, με τον παρόν ν/σ αντιμετωπίζουμε διαχρονικά διαπιστωμένα και ανεπίλυτα προβλήματα εργαζόμενων γονέων.

Θεσπίζουμε νέες γονικές άδειες όπως είναι η άδεια πατρότητας 14 ημερών μετ’
αποδοχών ενώ για πρώτη φορά κατοχυρώνουμε την προστασία και του νέου
πατέρα κατά της απόλυσης για 6 μήνες. Με γνώμονα την εμπέδωση της ισότητας των δύο φύλων, η νέα ρύθμιση περιορίζει επίσης τα αντικίνητρα πρόσληψης των

γυναικών. Η προστασία από τις απολύσεις δεν επεκτείνεται μόνο στους νέους πατεράδες αλλά διευρύνεται πολύ περισσότερο και διευρύνεται σε κάθε περίπτωση αίτησης ή λήψης άδειας αλλά και στην ενάσκηση οιοδήποτε
δικαιώματος από πλευράς εργαζομένου. Μετατρέπουμε μετά από τόσα χρόνια τη
νομολογία των δικαστηρίων σε νόμο.
Και πάμε τώρα στα ψέματα, τις ανακρίβειες, την παραφιλολογία και την
επικίνδυνη ράδιο-αρβύλα σχετικά με την κατάργηση του 8ώρου. Καταργείται το
8ώρο;
Σαφώς και όχι!
Όχι μόνο δεν καταργείται αλλά θα εφαρμόζεται και ουσιαστικά με τη νέα

ψηφιακή κάρτα εργασίας, την οποία εισάγουμε.
Για την ακρίβεια, το 8ωρο είναι κατοχυρωμένο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και δεν νοείται κατάργησή του σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος.
Οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης όφειλαν να το γνωρίζουν αλλά αντ’
αυτού επιδίδονται σε έναν αγώνα παραπληροφόρησης  και αποπροσανατολισμού

της κοινωνίας.
Τι ακριβώς γίνεται λοιπόν με τη διευθέτηση του χρόνου;
Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας είναι ένας σχετικά νέος ευρωπαϊκός θεσμός που ισχύει όμως εδώ και μερικές δεκαετίες τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Δεν αυξάνεται ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του εργαζομένου, όπως
συμβαίνει με τις υπερωρίες, αλλά παρέχει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να

συμπυκνώσει την εργασία του σε λιγότερες ημέρες. Θα μπορεί δηλαδή να
προσαρμόζει την εργασία του, κατόπιν αιτήματος του ιδίου, ανάλογα με τις
προσωπικές ή οικογενειακές ανάγκες και υποχρεώσεις του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο
θα δύναται για παράδειγμα να δουλεύει λίγο παραπάνω Δευτέρα μέχρι Πέμπτη και την Παρασκευή να μην εργάζεται αλλά να πληρώνεται και να βλέπει

περισσότερο την οικογένεια του ή να σπουδάζει, να παρακολουθεί το
μεταπτυχιακό του.
Διαφυλάσσοντας σε κάθε περίπτωση το απαραβίαστο μέγιστο των 5 ημερών ή 40
ωρών την εβδομάδα. Είναι αυτή η ευελιξία αντεργατική ρύθμιση;;
Ασφαλώς και δεν είναι!
Πάμε τώρα στον θεσμό των υπερωριών. Σε αυτή την περίπτωση και μόνο ο
εργαζόμενος δουλεύει πλέον των 40 ωρών εβδομαδιαίως, εισπράττοντας ταυτόχρονα περισσότερα χρήματα.
Με το παρόν ν/σ οι υπερωρίες που προβλέπονται είναι 150 ώρες ετησίως,
όπως ακριβώς δηλαδή είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.
Σε αντιστάθμισμα στον περιορισμό του ελεύθερου χρόνου, λόγω υπερωριών,

προβλέπεται μεγαλύτερη αμοιβή.
Διότι οι υπερωρίες θα πληρώνονται 40% επιπλέον.
Ναι με περισσότερα χρήματα και όχι με ρεπό, όπως ψευδώς διαδίδουν ορισμένοι.
Επιπλέον με την ψηφιακή καταγραφή του χρόνου εργασίας, οι υπερωρίες θα
ελέγχονται και θα πληρώνονται στο σύνολό τους.

Και διερωτώμαι ξανά.. Η ψηφιακή κάρτα είναι αντεργατικό μέτρο;
Προφανώς και όχι. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας συνιστά πρωτοποριακό και
σύγχρονο μέτρο, το οποίο θα εξασφαλίζει την ακριβή καταγραφή και αποζημίωση
όλων των υπερωριών που θα κάνουν οι εργαζόμενοι. Συν τοις άλλοις είναι το όπλο
μας στη «μαύρη» εργασία.

Συγχρόνως ισχυρό όπλο σε όλες τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας είναι
η ανεξάρτητη αρχή την οποία συστήνουμε, η «επιθεώρηση εργασίας». Η
Επιθεώρηση Εργασίας θα απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής
και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν θα υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από
κυβερνητικά όργανα. Θα λειτουργεί κατά τα πρότυπα  της ΑΑΔΕ. Με όλα τα

εχέγγυα για ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία.
Κλείνω με το συλλογικό εργατικό/συνδικαλιστικό δίκαιο…
Μας κατηγορήσατε ότι τάχα συρρικνώνουμε την συνδικαλιστική ελευθερία.
Όταν εμείς ενισχύουμε τη διαφάνεια των συνδικαλιστικών οργανώσεων με την
πρόβλεψη σχετικού μητρώου, ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, και την απαγόρευση ενίσχυσης τους από εργοδότες και κόμματα, ακριβώς για να ενισχύσουμε

την ελεύθερη, ανεμπόδιστη και ομαλή λειτουργία των συνδικαλιστικών
οργανώσεων.
Κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης με το υπό ψήφιση ν/σ του Υπουργείου
Εργασίας εμείς στρέφουμε το βλέμμα στην Ευρώπη όταν εσείς αλληθωρίζετε

προς την Ευρώπη.
Εισάγουμε καίριες προοδευτικές μεταρρυθμίσεις στο εργατικό δίκαιο και κάνουμε βήματα έτη φωτός μπροστά, τα οποία μάλιστα εναρμονίζονται με όσα
συμβαίνουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Συνδυάζουμε την προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας με την
αυξημένη προστασία των εργαζομένων.
Ευχαριστώ πολύ!
Recent Posts