Δήλωση Ιάσονα Φωτήλα, για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

 In Δήλωση
Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας θεσπίστηκε για να αναδείξει τα προβλήματα και να προωθήσει τα δικαιώματα των γυναικών. Στο πλαίσιο της ισότητας των φύλων στόχος μας είναι και θα είναι η ενίσχυση του γυναικείου φύλου και η προάσπιση των συμφερόντων τους.
Η σημερινή μέρα παρουσιάζεται ιδιαιτέρως σημαντική για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των γυναικών και την άρση των διακρίσεων κυρίως μετά τα πρόσφατα συμβάντα που αναδεικνύουν τις απειλές και τους κινδύνους για τα κατοχυρωμένα δικαιώματά τους. Για το σκοπό αυτό και εμείς σαν κυβέρνηση θωρακίζουμε τη νομική προστασία ιδίως ενάντια στο βιασμό και την ενδοοικογενειακή βία. Μεριμνούμε για την εξάλειψη της έμφυλης βίας
στοχεύοντας σε μια πιο ισότιμη και δίκαιη κοινωνία. Η ισότητα των φύλων είναι το μέσο επαναπροσδιορισμού και η δύναμη αλλαγής προς όφελος όλων. Οφείλουμε να γιορτάζουμε τη γυναίκα κάθε μέρα και να ενδυναμώνουμε με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία τη θέση της στην εργασία, την οικονομία, την πολιτική και την κοινωνία. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες.
Recent Posts