«Εργατική Πρωτομαγιά»

 In Δήλωση

Το δικαίωμα στην εργασία είναι θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα το οποίο η πολιτεία οφείλει να προστατεύει διαχρονικά και σε κάθε εποχή.
Η σημερινή ημέρα, της Εργατικής Πρωτομαγιάς, είναι μια ημέρα τιμής για τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων.
Και τα πραγματικά συμφέροντα των εργαζομένων διασφαλίζονται μόνο μέσα από μεταρρυθμιστικές πολιτικές που θα φέρουν νέες δουλειές και ευκαιρίες, πρωτίστως για τους νέους.
Η κυβέρνηση μας με διαρθρωτικές αλλαγές ύψωσε τείχος προστασίας για τα δικαιώματα του συνόλου των εργαζομένων.
Με τη μείωση της ανεργίας, τον τριπλασιασμό των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, την ψηφιακή κάρτα εργασίας μέσω της οποίας κατοχυρώνεται το ωράριο και οι υπερωρίες των εργαζομένων στην πράξη αλλά και την άδεια πατρότητας προασπιζόμαστε το δικαίωμα στην εργασία με πράξεις και όχι με λόγια.
Ο καθημερινός αγώνας για την προστασία της εργασίας γίνεται ουσιαστικός όταν βασίζεται σε έργα.
Οφείλουμε να προστατεύουμε το δικαίωμα του κάθε πολίτη στην εργασία και το κάνουμε!

Recent Posts