Ερώτηση για τους επιτυχόντες εκπαιδευτικούς του γραπτού διαγωνισμού του 2008

 In Ερωτήσεις

Ιάσονας Φωτήλας

Βουλευτής Αχαΐας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

06.12.2022

Ερώτηση

Προς την Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Θέμα: Θα αποκαταστήσετε τους επιτυχόντες εκπαιδευτικούς του γραπτού διαγωνισμού του 2008;

Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός ότι στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση η κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει ένα έργο υψηλής ποιότητας. Επί χρόνια οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών είχαν σταματήσει ενώ κάθε χρόνο είχαμε την συνταξιοδότηση εκατοντάδων εκπαιδευτικών και ελλείψεις στις σχολικές μονάδες. Σήμερα μόνο την τελευταία διετία έχουν γίνει διορισμοί 25000 μόνιμων εκπαιδευτικών κάνοντας ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση επενδύει στην εκπαίδευση και άρα στο μέλλον της Ελλάδος.

Σήμερα, υπάρχει ένα θέμα αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν διορίστηκαν παρότι επιτυχόντες στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 2008 και για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέφυγαν στην δικαιοσύνη όπως μπορούσαν με βάση την απόφαση του ΣτΕ 527/2015.

Πιο συγκεκριμένα, το ΣτΕ γνωμοδότησε ότι θα έπρεπε να διορίζεται το 100% από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και όχι το 60% από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και το 40% από την προϋπηρεσία όπως συνέβαινε παλαιότερα. Επιπλέον γίνεται ξεκάθαρο ότι κάθε διορισμός εκτός της διαδικασίας του ΑΣΕΠ είναι παράνομος και αντισυνταγματικός. Κάτι που αξίζει να σημειωθεί είναι και το γεγονός ότι πολλοί εκπαιδευτικοί χωρίς επιτυχία σε γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, εργάστηκαν ως αναπληρωτές, και διορίστηκαν στη θέση άλλων που όμως είχαν πετύχει σε γραπτό διαγωνισμό το οποίο και αυτό κρίθηκε αντισυνταγματικό. Έχοντας υπόψη τη συγκεκριμένη απόφαση πολλοί επιτυχόντες του διαγωνισμού του 2008 ζήτησαν αναδρομικά να διοριστούν από το Υπουργείο Παιδείας, προσέφυγαν στο Διοικητικό Εφετείο και δικαιώθηκαν.

Στη συνέχεια με την τροπολογία στο Νόμο 4589/2019, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στο μόνιμο διορισμό συγκεκριμένων εκπαιδευτικών (57 στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 361 στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση) οι οποίοι είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Με άλλα

λόγια το Υπουργείο Παιδείας διόρισε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς που απλά προσέφυγαν στη δικαιοσύνη αφήνοντας εκτός εκπαιδευτικούς με καλύτερη επίδοση στα γραπτά και υψηλότερες θέσεις στις λίστες των εκπαιδευτικών.

Η τότε κυβέρνηση διόρθωσε ένα λάθος με ένα νέο λάθος καταστρατηγώντας κάθε έννοια του Κράτους Δικαίου.

Δεδομένων των προεκτεθέντων ερωτάται η αρμόδιος Υπουργός:

1. Τι σκοπεύετε να κάνετε εν όψει και του νέου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την αποκατάσταση των επιτυχόντων εκπαιδευτικών του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008, οι οποίοι δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ 527/2015 δικαιώθηκαν;

Ο ερωτών βουλευτής

Ιάσονας Φωτήλας

Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας

Recent Posts