Ερώτηση για το Επιδοτούμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης ανέργων και εποχιακά ανέργων στον Τουρισμό

 In Ερωτήσεις

Λόγω της πρωτοφανούς κατάστασης που έχει διαμορφώσει η πανδημία σε παγκόσμιο,
αλλά και σε εγχώριο επίπεδο, ο κλάδος του Τουρισμού, ο οποίος αποτελεί και την βαριά
βιομηχανία της χώρας μας, είναι από τους πλέον πληττόμενους. Ειδικά όσον αφορά τον τουρισμό
που αναπτύσσεται στον Νομό Αχαΐας, η πανδημία του κορωνοϊού έπληξε σημαντικά την
δραστηριότητα και ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Νομό
μας. Η μειωμένη επισκεψιμότητα, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων για την μεταδοτικότητα
του ιού, έχει ως απόρροια την μειωμένη απασχόληση και την αύξηση των εποχιακών ανέργων
του τουρισμού. Συγχρόνως όμως οι προοπτικές ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος με έμφαση
τις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού στον τόπο μας σε συνδυασμό με τη
χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης δημιουργούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η συνεχής και άρτια επιμόρφωση ή και επανακατάρτιση του ανθρωπίνου
δυναμικού.
Δεδομένων των ανωτέρω, ερωτάται ο Υπουργός ποια η μέριμνα και ο σχεδιασμός του
Υπουργείου Τουρισμού για την επιτυχή εκπαίδευση, επιμόρφωση ή/και επανακατάρτιση του
ανθρωπίνου δυναμικού, ειδικά σε σχέση με τις ανάγκες που εντοπίζονται στον Νομό μας, για
τους ανέργους και εποχιακά ανέργους του κλάδου του Τουρισμού στον Νομό Αχαΐας, ώστε να
ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναμικό με δεξιότητες και να αξιοποιηθεί στις τοπικές επιχειρήσεις.

Με εκτίμηση,
Ο Ερωτών Βουλευτής

Ιάσονας Υωτήλας
Βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας

Recent Posts