Η δευτερολογία μου ως Εισηγητής στην Ολομέλεια στην συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» , Στις 14.04.2022

 In Ομιλίες

«Μπορούν εργοδότες και εργαζόμενοι να συνεργάζονται αρμονικά και να είναι και αγαπημένοι, να συνεργάζονται να θέτουν στόχους και μαζί να τους πετυχαίνουν.
Αυτή είναι η ιδεολογική άβυσσος που χωρίζει εμάς με την αριστερά και δη την κομμουνιστική αριστερά»

Recent Posts