Η ομιλία μου στην ολομέλεια για το Σ/Ν του Υπουργείου Δικαιοσύνης :”Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών”

 In Ομιλίες

“Σήμερα επιχειρούμε μία ολιστική προσέγγιση στην οργάνωση των δικαστηρίων και της κατάστασης των δικαστικών λειτουργών της χώρας μας. Μία πρώτη προσέγγιση που επιβάλλουν οι καιροί αλλά και οι ανάγκες της ίδια της δικαιοσύνης προς όφελος του πολίτη προς όφελος των πολλών.”

Η ομιλία μου στην ολομέλεια για το Σ/Ν του Υπουργείου Δικαιοσύνης :”Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών”

Recent Posts