Η τοποθέτηση μου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κοινοβουλίων 2023 ως εκπρόσωπος της Βουλής στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.

 In Ομιλίες

Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή να παρευρεθώ στην Ευρωπαΐκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα 2023. Είναι μία πραγματικά τιμητική πρόσκληση για εμένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ κοντά σας.

Κυρίες και κύριοι,

Η αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων και ιδίως η αύξηση στις τιμές της ενέργειας οδήγησαν στη λήψη μέτρων στήριξης των νοικοκυριών σε όλα τα κράτη μέλη. Η ratio λήψης των μέτρων αυτών εστιάζει

αφ’ενός στη δημοσιονομική τους επίπτωση και αφ’ετέρου σε ζητήματα κατάλληλου σχεδιασμού των μέτρων αυτών.

Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, τα μέτρα που υιοθετούνται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των υψηλών

τιμών της ενέργειας μπορούν να διακριθούν σε μέτρα τα οποία αποσκοπούν να επηρεάσουν την τελική τιμή της ενέργειας που φτάνει στους καταναλωτές, καθώς και σε εισοδηματικά μέτρα τα οποία συνεπάγονται την παροχή χρηματικής

αποζημιώσης ή επιδότησης προς τους καταναλωτές.

Η ελληνική κυβέρνηση υιοθέτησε στοχευμένα μέτρα για την ανάσχεση των οικονομικών επιπτώσεων της πολυεπίπεδης κρίσης δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα

στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας.

Τα μέτρα αυτά αποτελούνται από εκείνα που αυξάνουν τις εφάπαξ δαπάνες όπως για παράδειγμα οι επιδοτήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια και στο φυσικό αέριο σε όλα τα νοικοκυριά και τις

επιχειρήσεις, σε μέτρα επιδότησης των καυσίμων, η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης σε ευάλωτα νοικοκυριά καθώς επίσης και μέτρα μείωσης – μόνιμα – των φόρων όπως για παράδειγμα η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και η

μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αναφορικά με το κόστος αυτών των μέτρων, αυτό εν μέρει αντισταθμίζεται:

· Πρώτον από νέους φόρους στα έκτακτα κέρδη των παραγωγών ενέργειας. Με άλλα λόγια οι παραγωγοί

ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν να μεταφέρουν τα έσοδά τους που υπερβαίνουν το καθορισμένο ανώτατο όριο στη Γενική Κυβέρνηση από τον Ιούλιο του

· Και δεύτερον από την επιβολή έκτακτης εισφοράς 90% στα έκτακτα έσοδα των παραγωγών ενέργειας για την περίοδο έως τον Ιούνιο του 2022.

Από όλα τα παραπάνω γίνεται ξεκάθαρη η βούληση της

ελληνικής κυβέρνησης να σταθεί δίπλα στους ευάλωτους συμπολίτες μας προχωρώντας ταυτόχρονα στην υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων. Είμαστε αποφασισμένοι να

συνεχίσουμε στο ίδιο μονοπάτι.

(Ευχαριστώ για την προσοχή σας)

Recent Posts