«Κύρωση της υπ’αριθμ.11428-(97/6) απόφασης της 27ης Ιανουαρίου 1997 του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σχετικά με τις Νέες Διευθετήσεις Δανεισμού (New Arrangements to Borrow – NAB)»

 In Ομιλίες

Σας ευχαριστώ πολύ
κύριε πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι,
κύριε υπουργέ,

Καταρχάς οφείλω να επισημάνω ότι συμμετέχω για πρώτη φορά σε συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών και για τον λόγο αυτό εύχομαι καλή δύναμη σε όλα τα μέλη της Επιτροπής μας και στον Υπουργό μας.

Επίσης να εκφράσω την αμέριστη συμπαράσταση μου προς όλους τους πληγέντες από τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών.

Σήμερα έρχεται προς συζήτηση στην Επιτροπή μας ένα νομοσχέδιο που αφορά την κύρωση μιας διεθνούς συμφωνίας και ειδικότερα την κύρωση της υπ’αριθμ.11428-(97/6) απόφασης της 27ης Ιανουαρίου 1997 του Εκτελεστικού Συμβουλίου
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σχετικά με τις Νέες Διευθετήσεις Δανεισμού (New Arrangements to Borrow – NAB).

Μία Διεθνή Σύμβαση που καλείται το Κοινοβούλιό μας να κυρώσει και αναφέρεται στις Νέες Διευθετήσεις Δανεισμού(ΝΑΒ).
Και τι ακριβώς είναι οι Νέες Διευθετήσεις Δανεισμού (ΝΑΒ);

Οι Νέες Διευθετήσεις Δανεισμού (NAB) είναι ένα σύνολο πιστωτικών ρυθμίσεων μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και 38 σήμερα χωρών και οργανισμών.

Οι (NAB) ενεργοποιούνται σε περιπτώσεις ακραίας οικονομικής κρίσης προκειμένου το ΔΝΤ να έχει την ευελιξία να στηρίξει το διεθνές νομισματικό σύστημα.

Ειδικότερα οι Nέες Διευθετήσεις Δανεισμού προτάθηκαν για πρώτη φορά ύστερα από την «κρίση της τεκίλας» ή
αλλιώς την κρίση του Μεξικό το 1995 στη σύνοδο κορυφής των G7 προκειμένου το ΔΝΤ να αυξάνει τα ταμειακά
διαθέσιμά του και να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε καταστάσεις ακραίας οικονομικής ύφεσης στηρίζοντας το διεθνές
νομισματικό σύστημα.

Τελικά τον Ιανουάριο του 1997 το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ έλαβε την σχετική απόφαση θέσπισης των NAB οι
οποίες και ενεργοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 1998.

Οι δε τροποποιημένες NAB οι οποίες ενεργοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2011 αύξησαν τα ταμειακά διαθέσιμα του ΔΝΤ υπό του NAB σε 370δις SDR (περίπου$580δις) από 34δις SDR.

Τον Δεκέμβριο του 2010 υπήρξε συμφωνία να εξεταστούν τα ταμειακά διαθέσιμα του ΔΝΤ υπό το πρίσμα της 14ης ανααθεώρησης των ποσοστώσεων και τα μέλη συμφώνησαν για αντίστοιχη επαναφορά τω NAB με αποτέλεσμα την
αλλαγή της σύνθεσης των πόρων του ΔΝΤ από το NAB σε ποσοστώσεις.

Αυτό είχε ουσιαστικά ως αποτέλεσμα τα NAB να μειωθούν από 370 SDR σε 182 SDR.

Η λειτουργία των Νέων Διευθετήσεων Δανεισμού ενεργοποιούνται ύστερα από πρόταση του ΔΝΤ και της αποδοχής της εν λόγω πρότασης από το 85% των συμμετεχόντων ενώ απαιτείται η έγκριση και του Συμβουλίου του ΔΝΤ.

Οι Νέες Διευθετήσεις Δανεισμού από το 2011 μέχρι και σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί 10 φορές.

Αν και η συμμετοχή της χώρας μας στην απόφαση ΝΑΒ προβλέφθηκε ήδη από το 2010 με την υπ’ αριθμ. 14577-0/35)/12.04.2010, η Ελλάδα δεν προσχώρησε τότε στην απόφαση (ΝΑΒ) λόγω των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης του 2008.

Ειδικότερα το 2010 είχε αποφασιστεί η συμμετοχή 13 νέων μελών, μεταξύ αυτών και η χώρα μας, όπως επίσης και η αύξηση των πόρων των συμμετεχόντων προς το Ταμείο κατά 250 δις δολάρια ΗΠΑ, με αποτέλεσμα το σύνολο των
εισφερομένων ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων (SDR) να αυξηθεί από 34 δισεκ. σε 370 δις, το οποίο μεταφράζεται σε 580 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Και πάμε στο πρόσφατο 2020, όταν στις 16.1.2020 το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ υιοθέτησε την υπ’ αριθμ. 16645-(20/5) απόφαση, με την οποία η απόφαση ΝΑΒ τροποποιήθηκε περαιτέρω.

Σε αυτή την απόφαση προβλέφθηκε επίσης ότι η συμμετοχή της Ελλάδας, σε περίπτωση προσχώρησης της, ανέρχεται στα 1681,20 εκατομμύρια Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (SDR).

Πώς θα καλυφθούν όμως αυτοί οι πόροι προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο;

Για την παροχή των πόρων στο Ταμείο προβλέπεται η χορήγηση δανείων από την Τράπεζα της Ελλάδος προς το Ελληνικό Δημόσιο, βάσει της πιστωτικής συμφωνίας της Ελλάδας και των όρων της απόφασης, σχετικά με τις Νέες Διευθετήσεις
Δανεισμού.

Τα δε ποσά των δανείων καταβάλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος απευθείας στο ΔΝΤ, ενώ τα δάνεια αποδίδονται στην
ΤτΕ κατά τον χρόνο αποπληρωμής της οφειλής του Ταμείου.

Και πάμε στο διά ταύτα..

Γιατί είναι σημαντική η προσχώρηση της χώρας μας στην παρούσα απόφαση;

Το κέρδος που θα έχει η Ελλάδα με την προσχώρηση στην ως άνω απόφαση είναι διττής σημασίας.

Αποτιμάται και σε χρήματα αλλά και σε θετικούς συμβολισμούς.

Σε χρήματα, η χώρα θα έχει κέρδος από τόκους.

Η καταβολή από το Δ.Ν.Τ. των προβλεπόμενων τόκων επί του χορηγούμενου δανείου θα αυξήσει τα έσοδα του κρατικού
προϋπολογισμού.

Το αναφέρει το ίδιο το ν/σ «το Ταμείο καταβάλλει τόκους για το χρέος του βάσει της παρούσας απόφασης με επιτόκιο ίσο με το συνδυασμένο επιτόκιο αγοράς που υπολογίζεται από το Ταμείο κατά καιρούς με σκοπό τον προσδιορισμό του
επιτοκίου με το οποίο καταβάλλονται τόκοι στις τοποθετήσεις ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων ή οποιοδήποτε υψηλότερο
επιτόκιο που δύναται να συμφωνηθεί μεταξύ του Ταμείου και των συμμετεχόντων που αντιπροσωπεύουν το 85% του συνόλου των πιστωτικών διευθετήσεων».

Το επιβεβαιώνει άλλωστε και η σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Σε συμβολικό επίπεδο, η θέση της Ελλάδας ισχυροποιείται.

Με άλλα λόγια αποδεικνύει ότι ακόμη και μέσα στην πανδημία με τις δημοσιονομικές ανάγκες να αυξάνονται λόγω των
μέτρων στήριξης της οικονομίας, παραμένει ισχυρή και υπολογίσιμη δύναμη.

Μπορεί και συμμετέχει σε χρηματοδοτικό εργαλείο του ΔΝΤ, διεκδικώντας τη θέση που της αξίζει ως ισότιμος «εταίρος».

Η Ελλάδα ανάγεται στις χώρες που διαθέτουν την οικονομική ικανότητα να υποστηρίξουν το διεθνές νομισματικό ταμείο,
παρέχοντας συγχρόνως τους απαιτούμενους πόρους στο Ταμείο μέσω του δανείου που θα εξασφαλίσει η ΤτΕ.

Με το υπόψη ν/σ ενισχύεται τόσο η αξιοπιστία όσο και το κύρος της χώρας μας, μέσω της συμμετοχής της, με την οικονομική συνεισφορά της, σε έναν ισχυρό διεθνή οικονομικό οργανισμό, όπως αυτόν του ΔΝΤ.

Ενισχύουμε το διεθνές προφίλ της χώρας, αποκαθιστώντας την αξιοπιστία μας μετά την πολυετή οικονομική κρίση.
Εκπέμπουμε πνεύμα αξιοπιστίας προς τις αγορές.

Και όλα αυτά τη στιγμή που προϋπάρχει ήδη θετικό κλίμα και θετική αξιολόγηση εκ μέρους του ΔΝΤ για την πορεία της
ελληνικής οικονομίας.

Ενδεικτικά στη Δήλωση Συμπερασμάτων του ΔΝΤ η ελληνική οικονομία χαρακτηρίστηκε ανθεκτική.

Ο χαρακτηρισμός αυτός αποδίδεται στο γεγονός ότι η οικονομία της Ελλάδας συρρικνώθηκε κατά 8,2 % το 2020, καλύτερα δηλαδή από το αναμενόμενο, αν αναλογιστεί κανείς την εξάρτηση της χώρας από τον τουρισμό.

Ενισχύουμε τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές γίγνεσθαι μετατρέποντας την από οφειλέτη σε δανειστή του ΔΝΤ.

Την ίδια στιγμή που το οικονομικό επιτελείο έχει Κατορθώσει την ενίσχυση της εμπιστοσύνης εκ μέρους των αγορών που
δανείζουν πλέον στην χώρα μας με επιτόκια όπως το 0,8 % της τελευταίας έκδοσης του 10ετούς και τα μόνιμα πια Αρνητικά επιτόκια των εντόκων ομολόγων.

Η χώρα δανείζεται με ρεκόρ χαμηλών επιτοκίων και αυτό είναι απόδειξη εμπιστοσύνης στην ελληνική ανάκαμψη και τις
μακροπρόθεσμες προοπτικές μας.

Όλα τα παραπάνω συνιστούν το αποτέλεσμα της αποτελεσματικότητας των αποφάσεων του Υπ. Οικονομικών.

Είναι η επιβράβευση των πολιτικών που έχουν σχεδιαστεί και προωθηθεί στο πεδίο της οικονομίας αλλά και της αποδοτικής – ορθής διακυβέρνησης της χώρας.

Η δημοσιονομική πολιτική μας ήταν αυτή που οδήγησε σε μειώσεις φόρων και σε οικονομικές ελαφρύνσεις
τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων.

Και αν ένας παράγοντας ήταν ανασταλτικός για τις επενδύσεις στην Ελλάδα αυτός σίγουρα ήταν η υψηλή φορολογία.

Οι σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη κατέστησαν την Ελλάδα σε πόλο έλξης
επενδύσεων και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον που διαρκώς αυξάνεται.

Επιπλέον, η έκδοση 30ετούς ομολόγου για πρώτη φορά μάλιστα από το 2008, υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχημένη αφού
αντλήθηκαν 2,5 δισ. ευρώ με εξαιρετικά χαμηλό κόστος δανεισμού ενώ η έκδοσή του συμβάλλει σημαντικά στην περαιτέρω
βελτίωση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους.

Με άλλα λόγια σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή της χώρας μας στις διεθνείς αγορές παρέχοντας ταυτοχρόνως ασφάλεια
στους επενδυτές.

Κύριες και κύριοι συνάδελφοι,

η εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη διαχείριση, τις δυνατότητες αλλά και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας έχει πλέον παγιωθεί.

Η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας μας έχει αποκατασταθεί.

Και το παρόν ν/σ έρχεται να εδραιώσει την ανοδική οικονομική πορεία της χώρας μας με ακόμη πιο ευνοϊκές προοπτικές
ανάπτυξης για την οικονομία.

Το ν/σ έρχεται να αλλάξει τη σχέση της Ελλάδας με το ΔΝΤ ριζικά και προς όφελος της.

Είναι το εφαλτήριο για μια εξωστρεφή Ελλάδα, για την Ελλάδα του μέλλοντος, την χώρα που οραματιζόμαστε.

Ευχαριστώ πολύ.

Recent Posts