Με στρατηγική και οι εμβολιασμοί! (Στην εφημερίδα Παρασκήνιο)

 In Άρθρα
«Ελευθερία»: Η δυνατότητα ενός ανθρώπου να δρα κατά βούληση, να μπορεί να θέτει στόχους/ σκοπούς και να αποφασίζει να τους πραγματοποιεί. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που αυτό είναι το όνομα που δόθηκε στην επιχείρηση για τον εμβολιασμό.
Η στρατηγική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ξεκάθαρη: Συνεχίζουμε την άμυνα, εντείνουμε την αντεπίθεση. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πλέον των 220.000 εμβολιασμοί συμπολιτών μας και έχουν
δρομολογηθεί μερικές χιλιάδες ραντεβού για το προσεχές διάστημα – κάποια για την πρώτη και άλλα για τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Έχουμε υπερβεί μάλιστα τον αρχικό μας στόχο για συνολικά 200.000 εμβολιασμούς μέχρι τέλος Ιανουαρίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε αυξήσει ιδιαίτερα τη δυναμικότητα του συστήματος με αποτέλεσμα να γίνονται ολοένα και περισσότεροι εμβολιασμοί, γεγονός που κατατάσσει τη χώρα μας στη δέκατη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τακτική που ακολουθούμε είναι να εξασφαλίζουμε για όσους εμβολιάζονται και τη δεύτερη δόση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έτσι ώστε σε πιθανές καθυστερήσεις και ανακατανομές των παραδόσεων να είναι διαθέσιμη και η επόμενη αναγκαία δόση του εμβολίου.
Η διαδικασία του εμβολιασμού είναι η ασπίδα προστασίας μας έναντι της θανατηφόρας πανδημίας και για το λόγο αυτό θέλει σωστό προγραμματισμό και σύνεση. Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και τα εμβολιαστικά μας κέντρα που αυξάνονται αναλογικά με τον ρυθμό εισαγωγής των δόσεων στη χώρα μας. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κάνει συνειδητές επιλογές με σταθερά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Εξάλλου η σπουδή και η επιπολαιότητα σε θέματα που αφορούν την προάσπιση της δημόσιας υγείας φέρνει πάντα τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Δεν είναι
τυχαίο το γεγονός ότι άλλες χώρες, οι οποίες επέλεξαν πιο γρήγορο ρυθμό στο θέμα των εμβολιασμών, βρέθηκαν χωρίς απόθεμα για την δεύτερη δόση λόγω επιγενόμενων καθυστερήσεων.
Η διαχείριση της υγειονομικής κρίσης είναι μια άνιση μάχη που απαιτεί στρατηγική και σχέδιο. Έχουμε αναπτύξει επαρκείς υποδομές και ενώ θα μπορούσαμε να επιταχύνουμε το ρυθμό των εμβολιασμών συνεκτιμούμε το χρόνο καθυστέρησης των παραδόσεων από τις εταιρείες παραγωγής επί τη βάσει της αποτελεσματικότητας.
Γιατί για εμάς βασικό μέλημα είναι η εξασφάλιση και της δεύτερης δόσης «εν ευθέτω χρόνω». Η στρατηγική και οι συνετές μεθοδικές κινήσεις μας σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της γνώμης των ειδικών επέφεραν μια σχετικώς ήπια επιδημιολογική κατάσταση στην Ελλάδα. Και αυτό αποδεικνύεται από τους τελευταίους εβδομαδιαίους χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, οι οποίοι εξακολουθούν να μας κατηγοριοποιούν στις χώρες με το μικρότερο επιδημιολογικό φορτίο στην ΕΕ. Ενώ σχεδόν ολόκληρη η Ευρώπη είναι στο «κόκκινο», η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα ακόμη και με «πράσινες» περιοχές! Συν τοις άλλοις έγινε το πρώτο βήμα υλοποίησης της πρότασης του Κυριάκου Μητσοτάκη για ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού αφού τα κράτη –
μέλη συμφώνησαν στις κατευθυντήριες γραμμές για την έκδοση τυποποιημένων κοινών ευρωπαϊκών πιστοποιητικών για ιατρικούς λόγους. Όταν λοιπόν σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού θα έχει εμβολιαστεί τότε αναμένουμε και τη διευρυμένη χρήση τους ώστε να διευκολύνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες στα ταξίδια τους.
Τίποτα δεν είναι τυχαίο ή συγκυριακό, γι’ αυτό και η κάθε κίνηση προς την «ελευθερία» μας πολλώ δε μάλλον η διαδικασία του εμβολιασμού απαιτεί προνοητικότητα, διορατικότητα και φυσικά εθνική στρατηγική !
Recent Posts