Ο ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΙΣ 24.01.242

 In Βουλή, Ομιλίες

Η Ομιλία μου ως εισηγητής στην Διαρκή επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού: Κύρωση της από 11.12.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας» (Α’ 203) – Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις»

«Αγαπάμε τον αθλητισμό, σεβόμαστε τους αθλητές και τους φιλάθλους, σεβόμαστε τους πολίτες, αποδοκιμάζουμε κάθε μορφή βίας εντός και εκτός γηπέδων και νομοθετούμε με μόνο γνώμονα το συμφέρον την κοινωνία»

Recent Posts