Ο ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ν/Σ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΠΑΔΙΚΗ ΒΙΑ, ΣΤΙΣ 29.01.24

 In Βουλή, Ομιλίες

Η Ομιλία μου ως Εισηγητής στην Διαρκή επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στην δεύτερη ανάγνωση ,για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού: Κύρωση της από 11.12.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας» (Α’ 203) – Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις»

«Στο νομοσχέδιο που συζητάμε γίνεται μία οργανωμένη προσπάθεια μέσα από την οποία αυστηροποιείται το πλαίσιο των αθλητικών συναντήσεων και μία ολοκληρωμένη προσπάθεια συμπλήρωσης νομοθετικών κενών»

Recent Posts