«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην υπηρεσία του πολίτη»

 In Άρθρα
Στο «Digital economy forum 2020 – Χτίζοντας την Ψηφιακή Ελλάδα» του
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών η ομιλία του
Πρωθυπουργού μας Κυριάκου Μητσοτάκη δείχνει ουσιαστικά την αρχή της
μετάβασης σε μία νέα εποχή, στην μετά πανδημίας Covid-19 εποχή όπου οι
τεχνολογίες αιχμής και η ψηφιακή διακυβέρνηση θα έχουν πρωτεύον ρόλο και
σημασία στην νέα ελληνική πραγματικότητα.
Η πύλη του «Gov.gr», η οποία αυτή τη στιγμή στεγάζει περίπου 800 ηλεκτρονικές
υπηρεσίες και σύντομα θα φτάσει τις 1.000 προς τους πολίτες, θα αποτελεί το
μοναδικό δρόμο επικοινωνίας των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες και θα
συμβάλει καθοριστικά στο τέλος της γραφειοκρατίας και στην άρση των
κοινωνικών ανισοτήτων. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους θα
δημιουργήσει έναν κύριο πυλώνα στην οικονομική ανάταξη της χώρας και στην
προσέλκυση νέων επενδύσεων – κάτι που ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε ότι και η ίδια η ψηφιακή μετάβαση
αποτελεί πεδίο ανάπτυξης και οικονομικής δραστηριότητας δεδομένου ότι θα
αντλήσει πάνω από 6 δις. ευρώ τα επόμενα χρόνια μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και περιλαμβάνει 400 έργα για την Ελλάδα του αύριο. Αποκορύφωμα όλων των παραπάνω είναι η δημιουργία του Ταμείου «Φαιστός» που έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων που προωθούν την καινοτομία και την τεχνολογία.
Έχουμε δρόμο μπροστά μας και τα δύσκολα είναι γεγονός ότι τώρα αρχίζουν. Η
κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη βάζει τις βάσεις για μία δίκαιη, στέρεα και
με κοινωνικό πρόσημο οικονομική ανάπτυξη μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Το να είμαστε έτοιμοι είναι αναγκαιότητα διότι μας δίνεται μία μοναδική ευκαιρία να μετατρέψουμε την οικονομική και υγειονομική κρίση σε οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.
Στη διαβούλευση βρίσκεται ήδη η Ψηφιακή Βίβλος που περιγράφει τα έργα αλλά
και τους τομείς στους οποίους η χώρα θα επενδύσει. Μία Βίβλος προσαρμοσμένη
στη σύγχρονη εποχή και στις ανάγκες της χώρας μας. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι από τη διαδικασία της ψηφιακής μεταρρύθμισης δεν αποκλείονται – συμπεριλαμβάνονται συμπολίτες μας με ειδικές ανάγκες, αφού όλη η εργαλειοθήκη δημιουργείται έτσι ώστε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες να μην αποκλείονται από τη διεργασία και την αξιοποίηση των πληροφοριών.
Τέλος, θα ήθελα να σταθώ στο γεγονός ότι η προσβασιμότητα στην πληροφορία
από όλες τις κοινωνικές ομάδες καθώς και η ευχρηστία των συστημάτων είναι
κομβικής σημασίας. Και στον τομέα της πληροφορίας αλλά και στον τομέα της
ευχρηστίας συντελείται μία επανάσταση, της οποίας τα αποτελέσματα τα
βιώνουμε σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας. Στον επιστημονικό χώρο
της αλληλεπίδρασης ανθρώπου – υπολογιστή έχουν αναπτυχθεί τεχνικές και
διαδικασίες, οι οποίες τίθενται σε εφαρμογή και βρίσκουν χρήση μέσα από τον
ψηφιακό μετασχηματισμό. Βρισκόμαστε στη φάση όπου η απλή πληροφορία εκτός από ενημέρωση γίνεται δεδομένο για την εξαγωγή καινούργιων πληροφοριών.
Όλα τα παραπάνω δημιουργούν ένα νέο, δυναμικό πλέγμα υπηρεσιών και
εργαλείων, στοχευμένων στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στην κάλυψη των
αναγκών τους.
Recent Posts