“Το Γ.Ν. Καραμανδάνειο πυλώνας του συστήματος υγείας.”

 In Δήλωση

Τα πρόσφατα δημοσιεύματα αναφορικά με τις εξελίξεις και το μέλλον του Γενικού Νοσοκομείο Παίδων «Καραμανδάνειο» σε καμία περίπτωση δεν μας αφήνουν αδιάφορους και ούτε μπορούν να αμφισβητήσουν την αξία και το υψηλό επίπεδο φροντίδας που παρέχεται στα παιδιά μας.

Όλοι είμαστε γνώστες και έχουμε προσωπικές εμπειρίες του τι εστί Καραμανδάνειο για το νομό αλλά και για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο, τα Ιόνια Νησιά και την Πελοπόνησσο. Ένα νοσοκομείο πυλώνας της υγείας με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό από γιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που κάτω από αντίξοες και ιδιαίτερες συνθήκες με ευθύνη και επιστημονική τεκμηρίωση δείχνουν σε όλους μας πάνω από όλα το ανθρώπινο πρόσωπο του χώρου της υγείας.

Τα όποια προβλήματα ή δυσλειτουργίες παρουσιάζονται είμαι βέβαιος ότι είναι προσωρινά και σύντομα θα έχουμε λύσεις ουσιαστικές με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και που θα θέτουν τις βάσεις για τη μελλοντική απρόσκοπτη λετουργία και αναβάθμισή του.

Εστιάζω προς αυτή την κατεύθυνση και εξακολουθώ να έχω ανοιχτό το δίαυλο επικοινωνίας με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Recent Posts