Ο ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ «Το ν/σ έρχεται να αλλάξει τη σχέση της Ελλάδας με το ΔΝΤ ριζικά και προς όφελος της.»

 In Δελτία Τύπου

«Το κέρδος που θα έχει η Ελλάδα με την προσχώρηση στην ως άνω απόφαση είναι διττής
σημασίας. Αποτιμάται και σε χρήματα αλλά και σε θετικούς συμβολισμούς» επισήμανε στο
νομοσχέδιο στο οποίο ήταν εισηγητής ο κ. Ιάσονας Φωτήλας με τίτλο «Κύρωση της
υπ’αριθμ.11428-(97/6) απόφασης της 27ης Ιανουαρίου 1997 του Εκτελεστικού Συμβουλίου
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σχετικά με τις Νέες Διευθετήσεις Δανεισμού (New
Arrangements to Borrow – NAB)».
Ο κ. Φωτήλας τόνισε ότι «Σε χρήματα, η χώρα θα έχει κέρδος από τόκους. Η καταβολή από
το Δ.Ν.Τ. των προβλεπόμενων τόκων επί του χορηγούμενου δανείου θα αυξήσει τα έσοδα
του κρατικού προϋπολογισμού» .
Επίσης ανέφερε ότι «Σε συμβολικό επίπεδο, η θέση της Ελλάδας ισχυροποιείται. Με άλλα
λόγια αποδεικνύει ότι ακόμη και μέσα στην πανδημία με τις δημοσιονομικές ανάγκες να
αυξάνονται λόγω των μέτρων στήριξης της οικονομίας, παραμένει ισχυρή και υπολογίσιμη
δύναμη. Μπορεί και συμμετέχει σε χρηματοδοτικό εργαλείο του ΔΝΤ, διεκδικώντας τη θέση
που της αξίζει ως ισότιμος «εταίρος».
Ενισχύουμε το διεθνές προφίλ της χώρας, αποκαθιστώντας την αξιοπιστία μας μετά την
πολυετή οικονομική κρίση. Εκπέμπουμε πνεύμα αξιοπιστίας προς τις αγορές.
Και όλα αυτά τη στιγμή που προϋπάρχει ήδη θετικό κλίμα και θετική αξιολόγηση εκ μέρους
του ΔΝΤ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας»

ÓõæÞôçóç åðßêáéñùí åñùôÞóåùí óôçí ÂïõëÞ ôçí ÐáñáóêåõÞ 21 Ïêôùâñßïõ 2016.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Recent Posts