Όχι άλλα χαμένα χρόνια

 In Χωρίς κατηγορία

Η επίσκεψή του Κ. Μητσοτάκη και το συνέδριο της «Π», αποτελούν μία σημαντική ευκαιρία να συζητήσουμε με τους φορείς της πόλης μας και ευρύτερα της Δυτικής Ελλάδας το θέμα της ανάπτυξης που εμείς στη ΝΔ – όπως τόνισε και ο πρόεδρός μας – τοποθετούμε στην κορυφή της ατζέντας για τη χώρα.
Χρειαζόμαστε μία εθνική στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης που θα μας εντάξει ισότιμα στην παγκόσμια οικονομία με ριζικές αλλαγές σε τομείς όπως φορολογία, κόστος ενέργειας, γραφειοκρατία και απονομή της δικαιοσύνης. Μόνο έτσι θα προσελκύσουμε επενδύσεις που είναι ζωτικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν μπορεί να εγγυηθεί την ανάπτυξη. Τουναντίον, οι δεσμεύσεις που υπέγραψε για τη χώρα μέχρι το 2060 συνεπάγονται νέα βάρη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Είναι πια όρος εθνικής επιβίωσης η απαλλαγή από αυτήν το συντομότερο δυνατό.
Η χώρα δεν αντέχει άλλα χαμένα χρόνια.

Recent Posts