Πρώτο Συνέδριο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης “EcoMobility: City Action for Sustainable Development” Βιώσιμη Κινητικότητα: Η πόλη ενεργεί για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 In Αχαϊα

📍Συμμετείχα σήμερα στο 1ο Συνέδριο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης “EcoMobility: City Action for Sustainable Development” Βιώσιμη Κινητικότητα: Η πόλη ενεργεί για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

✔️Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκα στην αναγκαιότητα συνεργασίας της Κυβέρνηση,της τοπικής αυτοδιοίκησης,φορέων μα πάνω απ’ όλα των πολιτών ώστε να εδραιωθεί στη συνείδηση όλων μας η αστική κινητικότητα.

✔️Τόνισα επίσης ότι ευχής έργον είναι να επιτύχουμε τη μαζική, δημόσια συγκοινωνία με εξατομικευμένα χαρακτηριστικά, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και την ποιοτική μετακίνηση όλων μας.

✔️Η βιώσιμη κινητικότητα πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική.

Recent Posts