Μεγαλώνουν αντί να απαντώνται τα ερωτήματα από τη διαδικασία επιλογής ΝΠΙΔ που θα αναλάβουν τη λειτουργία των Μονάδων Ψυχικής Υγείας

 In Υγεία

Δήλωση του τομέα Υγείας της ΝΔ σχετικά με την απάντηση του Υπουργείου Υγείας στην από 07.06.2018 ερώτηση που είχαν καταθέσει οι κ.κ. Β. Οικονόμου και Ι. Φωτήλας σχετικά με τον τρόπο ανάθεσης λειτουργίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας από το Υπουργείο Υγείας.

«Μεγαλώνουν αντί να απαντώνται τα ερωτήματα από τη διαδικασία επιλογής ΝΠΙΔ που θα αναλάβουν τη λειτουργία των Μονάδων Ψυχικής Υγείας».

Πλήρης δήλωση:
«Είχαμε επισημάνει στην από 07.06.2018 ερώτηση μας και το προβληματικό της προσωρινής ανάθεσης σε Ν.Π.Ι.Δ λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας αλλά και τη διαδικασία μόνιμης επιλογής Ν.Π.Ι.Δ που θα συνεχίσουν τη λειτουργία των εν θέματι Μονάδων. Εστιάσαμε συγκεκριμένα στη χρονική προθεσμία των μόλις 15 (!) εργάσιμων ημερών από την ημέρα ανακοίνωσης της πρόσκλησης στη Διαύγεια όταν θα έπρεπε να προηγηθεί και σχετική πρόσκληση δημοσιευμένη στον τύπο για επιπλέον 15 μέρες! Το Υπουργείο Υγείας απαντώντας μας δήλωσε πως του πήρε 20 μήνες για να φτιάξει τη σχετική Υπουργική Απόφαση. Και αναρωτιόμαστε, αν του πήρε 20 μήνες να φτιάξει τα κριτήρια, πώς μέσα σε 15 μόλις μέρες περιμένει να καταφέρουν τα εν θέματι ΝΠΙΔ να καταθέσουν πλήρεις φακέλους με τα βιογραφικά των εργαζομένων; Αν υπήρχε εύλογο χρονικό διάστημα δεν θα κατάφερναν να καταθέσουν φακέλους περισσότερα ΝΠΙΔ απ’ όσα τώρα μπόρεσαν;
Αντί λοιπόν να επαίρεται για την μεθόδευση εκτός διαφάνειας και νομιμότητας ας φροντίσει να επαναληφθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δίνοντας ίσες ευκαιρίες διεκδίκησης σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, και να δηλωθεί σαφώς ότι οι ΜΨΥ θα λειτουργήσουν με το προσωπικό που μέχρι τώρα λειτουργούν.»

Recent Posts