Ο ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ”, ΣΤΙΣ 05.02.24

 In Συνεντεύξεις

Συμμετείχα στην διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα “Διοίκηση και Τεχνητή Νοημοσύνη”, στο πλαίσιο της “Ανασκόπησης 2023” της εφημερίδας Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

«Η εισαγωγή τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δημόσια Διοίκηση αποτελεί μια πρόκληση, που απαιτεί τόσο την παροχή, με συντονισμένο τρόπο, των απαραίτητων δεδομένων, τεχνολογιών, συστημάτων, ρυθμιστικών και κανονιστικών πλαισίων, όσο και την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων και της εμπειρογνωμοσύνης, εντός της ίδιας της Διοίκησης»

Recent Posts