Ερωτηση για τη λειτουργία της ΜΕΘ στο ΓΝ Κεφαλληνίας και της ΜΑΦ

Ερώτηση για τη μη λειτουργία του Νέου Νοσοκομείου της Λευκάδας

Ερώτηση για την οικονομική ασφυξία των δημοσίων Νοσοκομείων

Ερώτηση για το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ