«Αναβάθμιση του σχολείου,ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»

Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες υπουργοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Κατ’ αρχάς θα ήθελα να συγχαρώ για ακόμη μια φορά την Υπουργό Παιδείας για τις καίριες διαδοχικές μεταρρυθμίσεις που [...]

9ο Forum Υγείας Πάτρα

Φίλες και φίλοι, Αγαπητέ διοργανωτή του 6ου forum υγείας και φίλε, Παναγιώτη Γιαλένιε, αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσληση να παρευρεθώ στις εργασίες του 9ου forum υγείας [...]

Ολομέλεια Νομοσχέδιο Υπουργείου Παιδείας Επαγγελματική Εκπαίδευση ΚΔΒΜ και άλλες διατάξεις

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας- την Υπουργό κ. Κεραμέως και τους Υφυπουργός κ. Ζαχαράκη και Διγαλάκη [...]

Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων Επί των άρθρων συζήτηση

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Νομίζω ότι από την τοποθέτηση των φορέων στη 2η συνεδρίαση το πρωί, φάνηκε ότι, παρά τις επιμέρους ενστάσεις τους, όλοι κατανοούν ότι με το [...]