Ο ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΙΣ 25.01.242

 In Βουλή, Ομιλίες

Η Ομιλία μου ως Εισηγητής στην Διαρκή επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στην κατ’ άρθρο συζήτηση για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού: Κύρωση της από 11.12.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας» (Α’ 203) – Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις»

«Το σύνολο των διατάξεων του υπό συζήτηση νομοσχεδίου συμβάλει ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό της αθλητικής μας νομοθεσίας. Την ίδια στιγμή αντιμετωπίζει με αυστηρότητα το φαινόμενο της οπαδικής βίας και προάγει το σύνολο του αθλητισμού με βαρυσήμαντες μεταρρυθμίσεις»

Recent Posts