Ο ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ ΩΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,31.01.2024

 In Βουλή, Ομιλίες

Η ομιλία μου ως Εισηγητής στην Ολομέλεια στην συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού: Κύρωση της από 11.12.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας» (Α’ 203) – Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις»

«Το φαινόμενο της οπαδικής βίας και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή της βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα του κυβερνητικού έργου. Είναι ξεκάθαρο, από όλες τις πτέρυγες, το γεγονός ότι το φαινόμενο της οπαδικής βίας απαιτεί δράσεις αντιμετώπισης που πρέπει να μας βρουν όλους ενωμένους»

Recent Posts